Användarvillkor

SWEBO Bioenergy äger denna webbplats samt innehållet på dessa sidor, om inget annat anges, och är skyddat av svensk och internationell lagstiftning. Genom att nyttja denna webbplats anses besökaren ha accepterat nedan angivna användarvillkor. SWEBO förbehåller sig dock rätten att när som helst revidera dessa villkor.

Användarvillkoren upprättades den 2008-06-25.

Nyttjande
Innehållet på denna webbplats får endast användas i syfte att inhämta information. Materialet, helt eller i delar, får inte återanvändas, dupliceras, kopieras, säljas vidare eller på annat sätt exploateras kommersiellt utan ett föregående skriftligt godkännande från SWEBO. Informationen på webbplatsen får inte heller modifieras, användas eller förmedlas i kommersiellt syfte.

Varumärken och upphovsrätt
Alla logotyper, varumärken, andra kännetecken, texter och bilder som återfinns på denna webbplats tillhör SWEBO, deras leverantörer eller återförsäljare, om inget annat anges. Detta material utgör immaterialrättsligt skyddad egendom. All olovlig användning av dessa varumärken, kännetecken, logotyper, texter och bilder är, om inget annat framgår, är förbjuden.

Olovligt nyttjande eller distribution av material på denna webbplats kan - med stöd av tillämplig lag - leda till såväl civilrättsliga som straffrättsliga påföljder. SWEBO kommer att vidta samtliga möjliga åtgärder för att skydda och upprätthålla sina immateriella rättigheter.

Informationspolicy
SWEBO garanterar varken att informationen på denna webbplats är korrekt eller komplett.
SWEBO förbinder sig inte att uppdatera vare sig informationen eller materialet på denna webbplats. SWEBO förbehåller sig vidare rätten att vid varje tidpunkt - utan att på förhand ge besked om detta - förändra informationen på denna webbplats. Dessa förändringar kommer således att införas i varje ny version av webbplatsen.

SWEBO kan aldrig hållas ansvarigt för de skador, direkta eller indirekta, vilka på något sätt har ett samband med nyttjandet av eller oförmågan att kunna nyttja webbplatsen eller dess innehåll alternativt skador som på annat sätt har ett samband med innehållet på webbplatsen. Detta gäller oavsett om det är fråga om kontraktuellt, utomkontraktuellt eller strikt skadeståndsansvar, alternativt någon annan form av skadeståndsansvar. Detta gäller även om SWEBO blivit informerat om möjligheten att sådan skada skulle kunna uppstå.

Andras webbplatser
Denna webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som tillhör tredje part. Dessa länkar är inlagda på webbplatsen i syfte att underlätta besökarnas användning. SWEBO ansvarar varken för dessa webbplatsers innehåll eller för informationens tillförlitlighet på webbplatserna. SWEBO ansvarar inte heller för dessa webbplatsers uppfyllelse av integritetsskyddet.
 
Integritetspolicy
SWEBO respekterar den personliga integriteten och behandlar inte personuppgifter om dessa inte har tillhandahållits SWEBO frivilligt av den individ vars personuppgifter det rör. Vänligen underrätta oss om du inte vill att personuppgifter om dig skall inhämtas.

SWEBO efterlever de nationella lagstiftningarna rörande informationsbehandling. Ditt namn, e-postadress och postadress kan komma att överlämnas till tredje part i syfte att kunna svara på en förfrågan. I övrigt kommer uppgifter endast att användas för att följa upp åtgärder inom försäljning och produktutveckling.

Personuppgifter kommer varken att säljas eller delas med tredje part.

Om cookies
SWEBO Bioenergy använder sig av så kallade cookies som är en datafil med text som sparas i din webbläsare. Dessa cookies används för att kunna ge dig som besökare på hemsidan en bättre service. En del cookies används för att samla statistik om antalet besökare på webbplatsen, men också information om vilket operativsystem, webbläsare och version som besökarna använder, vilka sidor som är populära och mindre populära osv. Denna information gör det möjligt för oss att utveckla och optimera webbplatsen.

Dessa cookies lagras inte permanent på din dator, utan finns bara i datorns minne under besöket på webbplatsen. När du besöker våra sidor används cookien till att koppla information mellan servern och din dator. När du stänger ner din webbläsare försvinner de. Vi sparar ingen personlig information, och kan inte heller spåra information om våra besökare via cookies.

De flesta webbläsare är inställda för att tillåta lagring av cookies. Om du inte vill tillåta detta kan den stängas av. Information om hur du gör detta finns i webbläsarens hjälpfunktion. Om du väljer att stänga av cookies är det inte säkert att webbplatsen fungerar som den ska.

Kontakta oss
Tveka inte att kontakta oss om du har frågor kring användarvillkoren.

Nyheter

Forskning & Utveckling

SWEBO Bioenergy startade produktionen av biobränslepannor (flis) redan i slutet av 70-talet. Sedan dess har det hänt mycket både på energimarknaden och på produktsidan. Läs mer

Miljövänlig energi

Den rådande trenden i världen är att förändra nyttjandet av våra energiresurser. Fossila bränslens användning skall ersättas med förnyelsebara alternativ. Bland dessa återfinns SWEBO Bioenergys lösningar. Läs mer

KVALITETSMÄRKT

Vi på Swebo har som ett
krav att alltid erbjuda våra kunder väldigt hög kvalité. Med åren blir man vis och av erfarenhet blir man klok. Vi har verkat i denna bransch i över 35 år och byggt upp en kunskap och en produktbas att lita på!