Vårt kvalitetssystem

SWEBO Bioenergy AB arbetar efter ett kvalitetssystem i enlighet med ISO 9001.

Kvalitetsbegreppet står för en helhetssyn som inkluderar all verksamhet och all personal.

Instruktioner, ansvarsförhållanden och befogenheter är väl organiserade och all personal äger kompetens för sitt ansvarsområde. Företagsledningen ansvarar ytterst för att kvalitetssystemet upprätthålls. Ansvaret för det löpande kvalitetsarbetet delegeras till olika funktioner.

Underleverantörer inkluderas i kvalitetsarbetet och endast leverantörer som kan förväntas uppfylla kvalitetssystemets krav anlitas.

Affärsidé
"Att utifrån kundens behov konstruera, projektera, leverera och optimera kostnadseffektiva energilösningar baserade på ett utpräglat miljömedvetet och kostnadseffektivt tänkande".

Kvalitetspolicy
"Genom att ge kunden mer än han förväntar sig skapar vi ett förtroende för företaget vilket är grunden för en långsiktig kundrelation och god ekonomi. Tänkandet skall präglas av en helhetssyn där marknadens och kundens uttalade och outtalade behov är vägledande."

Garanterat varma lösningar
Med väl utprövade anläggningar och arbetsmodeller garanterar vi leverans av värmesystem som håller. Inte bara som produkter utan även som kompletta lösningar för kunden. Med detta menar vi bland annat:
- Hög kvalitet på produkter och systemdelar.
- Skräddarsydda lösningar anpassade utifrån Er situation och Era behov, både med hänsyn tagen till er geografiska placering och ekonomiska ramar.
- Effektdimensionering av systemet utifrån de uppgifter Ni uppger.
- Komplett dokumentation av arbetet.
- Vårt motto är nöjda kunder med väl fungerande anläggningar.

Helt enkelt - garanterat varma lösningar!

Denna policy förverkligas genom att...
- verka som en seriös och långsiktig partner ledande inom affärsområdet.
- produkter och system väl uppfyller tekniska specifikationer, analysera och förstå kundens behov för att kunna ge rätt råd och de effektivaste lösningarna.
- väl uppfylla kundens förväntningar på hjälp, stöd och allmänt bemötande.
- leverera högkvalitativa och säkra produkter till krävande miljöer.
- leverera rätt produkt, i rätt tid, till rätt plats.
- vårt kvalitetstänkande gäller i allt vårt arbete, allt ifrån tjänster till leverans av kompletta system.
- vårt kvalitetstänkande skall vara lika viktigt för våra utvalda underleverantörer som det är för oss och vi arbetar ständigt på att förbättra både vårt eget och våra underleverantörers kvalitetssystem.
- alla medarbetare skall vara förtrogna med och ta ansvar för att företagets kvalitetspolicy och miljöpolicy uppnås och vidareutvecklas.
- vi har som mål att med vårt kvalitetssystem kunna uppfylla kravet för certifiering vid behov.
- vi alltid skall uppfylla avtalade överenskommelser med kunden vad gäller leveranser, support och service.
- vi skall alltid vara en förtroendegivande och pålitlig leverantör.

Nyheter

Forskning & Utveckling

SWEBO Bioenergy startade produktionen av biobränslepannor (flis) redan i slutet av 70-talet. Sedan dess har det hänt mycket både på energimarknaden och på produktsidan. Läs mer

Miljövänlig energi

Den rådande trenden i världen är att förändra nyttjandet av våra energiresurser. Fossila bränslens användning skall ersättas med förnyelsebara alternativ. Bland dessa återfinns SWEBO Bioenergys lösningar. Läs mer

KVALITETSMÄRKT

Vi på Swebo har som ett
krav att alltid erbjuda våra kunder väldigt hög kvalité. Med åren blir man vis och av erfarenhet blir man klok. Vi har verkat i denna bransch i över 35 år och byggt upp en kunskap och en produktbas att lita på!