Bioenergi är både ekonomiskt och miljömässigt gynnsamt.

Bioenergi & ekonomi

Att övergå till bioenergi som uppvärmningskälla för fastigheter, företag eller industriella anläggningar, har länge varit ekonomiskt gynnsamt. Med dagens teknik och verkningsgrad på de modernaste systemen har också arbetet med skötsel minimerats till ett minimum, samtidigt som driftsäkerheten är extremt god.

Biovärmeanläggningar med flexibelt bränsleval
En annan stor anledning att välja just bioenergi som sitt val av värmekälla, är att man har en stor flexibilitet då det gäller val av bränsle. En el-panna eller värmepump går som sagt på el och den kan du inte ersätta oavsett hur dyr den blir. Dagens brännare kan emellertid snabbt och enkelt bytas ut eller uppgraderas för andra billigare eller mer effektiva bränslen. Detta medför att man har en tryggare framtid i val av både brännare och material, då pannan enbart är en högeffektiv värmemottagare som kan användas av flera olika typer av brännare.

Nyheter

Forskning & Utveckling

SWEBO Bioenergy startade produktionen av biobränslepannor (flis) redan i slutet av 70-talet. Sedan dess har det hänt mycket både på energimarknaden och på produktsidan. Läs mer

Miljövänlig energi

Den rådande trenden i världen är att förändra nyttjandet av våra energiresurser. Fossila bränslens användning skall ersättas med förnyelsebara alternativ. Bland dessa återfinns SWEBO Bioenergys lösningar. Läs mer

KVALITETSMÄRKT

Vi på Swebo har som ett
krav att alltid erbjuda våra kunder väldigt hög kvalité. Med åren blir man vis och av erfarenhet blir man klok. Vi har verkat i denna bransch i över 35 år och byggt upp en kunskap och en produktbas att lita på!