Sol

Solen - energikällan som praktiskt taget är gratis! I kombination med exempelvis pelletseldning får man ett extremt kostnadseffektivt uppvärmningsalternativ.Solens strålar är gratis och kan användas både för att generera el och värme. Den ger en alldeles förträfflig ekonomi och dessutom påverkar den inte miljön. Solvärmen är extra bra att kombinera med exempelvis pellets- eller annan fastbränsleeldning.

SWEBO Solvvärmesystem är både effektivt och av hög kvalitet. Våra paneler är gjorda för vårt hårda arktiska klimat och klarar mycket hårt väder i många år framöver, samtidigt som de ger gratis energi år efter år.  Att välja rätt solpanel är väldigt viktigt. Vi har inriktat oss enbart på plana solfångare, dels på grund av Statens provningsanstalts test som inte visar någon skillnad på vakuum- och plansolfångare på inbesparade kWh/år (de var lika), och dels att vakuumsolfångare idag är mer varierande i kvalitet. Plansolfångare håller extremt bra och är dessutom billigare per kWh i investering än släktingen med vakuumrör. För oss blev det ett enkelt val.

Nyheter

Forskning & Utveckling

SWEBO Bioenergy startade produktionen av biobränslepannor (flis) redan i slutet av 70-talet. Sedan dess har det hänt mycket både på energimarknaden och på produktsidan. Läs mer

Miljövänlig energi

Den rådande trenden i världen är att förändra nyttjandet av våra energiresurser. Fossila bränslens användning skall ersättas med förnyelsebara alternativ. Bland dessa återfinns SWEBO Bioenergys lösningar. Läs mer

KVALITETSMÄRKT

Vi på Swebo har som ett
krav att alltid erbjuda våra kunder väldigt hög kvalité. Med åren blir man vis och av erfarenhet blir man klok. Vi har verkat i denna bransch i över 35 år och byggt upp en kunskap och en produktbas att lita på!