Förbränning med stor valfrihet.

VAL AV BRÄNSLE

Begreppet bränsle är på väg att få en ny definition. Tidigare valdes utrustning efter tillgång av exempelvis flis, medan man nu istället har valet att kunna elda flera olika bränslen. Naturligtvis har man fortfarande parametrar som effektuttag att ta hänsyn till, men den stora skillnaden ligger i att det numera dessutom går att elda sådant som man tidigare inte trodde var möjligt att förbränna. Möjlighet att förändra sitt bränsleval medför som sagt stora ekonomiska fördelar, eftersom man kan byta bränsle med hänsyn till vad som är billigast eller vad man har tillgång till för tillfället.

Nyheter

Forskning & Utveckling

SWEBO Bioenergy startade produktionen av biobränslepannor (flis) redan i slutet av 70-talet. Sedan dess har det hänt mycket både på energimarknaden och på produktsidan. Läs mer

Miljövänlig energi

Den rådande trenden i världen är att förändra nyttjandet av våra energiresurser. Fossila bränslens användning skall ersättas med förnyelsebara alternativ. Bland dessa återfinns SWEBO Bioenergys lösningar. Läs mer

KVALITETSMÄRKT

Vi på Swebo har som ett
krav att alltid erbjuda våra kunder väldigt hög kvalité. Med åren blir man vis och av erfarenhet blir man klok. Vi har verkat i denna bransch i över 35 år och byggt upp en kunskap och en produktbas att lita på!