SWEBO BIOTHERM BRÄNNKAMMARE

SWEBO BioTherm - utvecklad brännkammare som eldar svåra bränslen såsom häst- och hönsgödsel, extremt fuktig flis, slaktavfall med mera.SWEBO BioTherm är ett resultat av ett mångårigt forsknings- och utvecklingsprojekt och har, som så många andra av våra produkter, satt sin prägel på energimarknaden. Brännaren kan elda svåra bränslen som häst- och hönsspillning, extremt fuktig flis (med en fukthalt på upp till 61%), slaktavfall med mera. Med andra ord är den en multibrännare i ordets rätta bemärkelse.

Med den höga verkningsgraden som SWEBO BioTherm arbetar med och tack vare den unika förbränningskonstruktionen är den det mest miljövänliga och effektiva uppvärmningsalternativet i sitt slag, både driftmässigt och ekonomiskt.

SWEBO BioTherm finns i effektstorlekar från 200 till 1000 kW.

Nyheter

Forskning & Utveckling

SWEBO Bioenergy startade produktionen av biobränslepannor (flis) redan i slutet av 70-talet. Sedan dess har det hänt mycket både på energimarknaden och på produktsidan. Läs mer

Miljövänlig energi

Den rådande trenden i världen är att förändra nyttjandet av våra energiresurser. Fossila bränslens användning skall ersättas med förnyelsebara alternativ. Bland dessa återfinns SWEBO Bioenergys lösningar. Läs mer

KVALITETSMÄRKT

Vi på Swebo har som ett
krav att alltid erbjuda våra kunder väldigt hög kvalité. Med åren blir man vis och av erfarenhet blir man klok. Vi har verkat i denna bransch i över 35 år och byggt upp en kunskap och en produktbas att lita på!