SWEBO skrapförråd

Arimax TPYM förråd - för smidig bränslematning.Swebos skrapförråd är helt kundanpassade för att passa alla installationer och krav. Förrådet levereras i delar och monteras ihop på plats. Installationen bör göras i samband med gjutningen.

Skrapornas antal och längd kan variera, därför lämpar sig golvskraporna väl för olika förrådslösningar. Förrådets volym kan vara upp till 500m3.

Nyheter

Forskning & Utveckling

SWEBO Bioenergy startade produktionen av biobränslepannor (flis) redan i slutet av 70-talet. Sedan dess har det hänt mycket både på energimarknaden och på produktsidan. Läs mer

Miljövänlig energi

Den rådande trenden i världen är att förändra nyttjandet av våra energiresurser. Fossila bränslens användning skall ersättas med förnyelsebara alternativ. Bland dessa återfinns SWEBO Bioenergys lösningar. Läs mer

KVALITETSMÄRKT

Vi på Swebo har som ett
krav att alltid erbjuda våra kunder väldigt hög kvalité. Med åren blir man vis och av erfarenhet blir man klok. Vi har verkat i denna bransch i över 35 år och byggt upp en kunskap och en produktbas att lita på!