HERZ BIOFIRE

HERZ BioFire finns från 500 kW upp till 1,5 MW. Pannan är en helautomatisk industripanna med röligt roster. Den här pannan kan bara klassas som det bästa av de bästa. Pannorna har en extremt hög kvalitet och är helautomatiska och kräver extremt lite skötsel. Automatisk rengöring av konvektion, brännare, eltändning, askurmatning är std likväl som O2 givare, brandspjäll, rökgasfläkt och cykloner. Ett stort antal förråd finns att tillgå för att möta kundernas krav på kvalitet och funktion. HERZ – Värme på riktigt!

 

Nyheter

Forskning & Utveckling

SWEBO Bioenergy startade produktionen av biobränslepannor (flis) redan i slutet av 70-talet. Sedan dess har det hänt mycket både på energimarknaden och på produktsidan. Läs mer

Miljövänlig energi

Den rådande trenden i världen är att förändra nyttjandet av våra energiresurser. Fossila bränslens användning skall ersättas med förnyelsebara alternativ. Bland dessa återfinns SWEBO Bioenergys lösningar. Läs mer

KVALITETSMÄRKT

Vi på Swebo har som ett
krav att alltid erbjuda våra kunder väldigt hög kvalité. Med åren blir man vis och av erfarenhet blir man klok. Vi har verkat i denna bransch i över 35 år och byggt upp en kunskap och en produktbas att lita på!