HERZ fastighetspannor 0,5-20 MW

Herz serie av fastighetspannor mellan 500 kW och upp till 20 MW riktar sig till den kategori kunder som har ett större behov av effekt och/eller ett behov av att elda större material eller med sämre kvalitet. Herz fastighetspannor har en extremt hög kvalitet kombinerat med en driftsäkerhet utöver det vanliga. Kraven som ställs på exempelvis en fjärrvärmeanläggning som ska tillgodose ett större antal kunder med värme kräver en anläggning som erbjuder en hög tillgänglighet med en leverantör som håller hög service. Swebo Bioenergy erbjuder bägge delarna!

HERZ fastighetspannor projekteras och offereras separat utifrån kunden unika behov. Hör av er till oss och boka in ett möte.

Nyheter

Forskning & Utveckling

SWEBO Bioenergy startade produktionen av biobränslepannor (flis) redan i slutet av 70-talet. Sedan dess har det hänt mycket både på energimarknaden och på produktsidan. Läs mer

Miljövänlig energi

Den rådande trenden i världen är att förändra nyttjandet av våra energiresurser. Fossila bränslens användning skall ersättas med förnyelsebara alternativ. Bland dessa återfinns SWEBO Bioenergys lösningar. Läs mer

KVALITETSMÄRKT

Vi på Swebo har som ett
krav att alltid erbjuda våra kunder väldigt hög kvalité. Med åren blir man vis och av erfarenhet blir man klok. Vi har verkat i denna bransch i över 35 år och byggt upp en kunskap och en produktbas att lita på!