Master - slav leverans klar!

01.02.2013 08:13

Swebo skrev kontrakt under 2012 med Colliander Rör om en leverans av 2 st Gilles HPK-RA pelletspannor som kopplas ihop som en Master och en slavpanna. Systemet (Gilles Touch) känner själv av när panna 2 måste gå in och stötta panna 1. Pannorna växlar själva mellan Master och Slav funktion. Slutkunden är Göteborg stad.

 


Nyheter

Forskning & Utveckling

SWEBO Bioenergy startade produktionen av biobränslepannor (flis) redan i slutet av 70-talet. Sedan dess har det hänt mycket både på energimarknaden och på produktsidan. Läs mer

Miljövänlig energi

Den rådande trenden i världen är att förändra nyttjandet av våra energiresurser. Fossila bränslens användning skall ersättas med förnyelsebara alternativ. Bland dessa återfinns SWEBO Bioenergys lösningar. Läs mer

KVALITETSMÄRKT

Vi på Swebo har som ett
krav att alltid erbjuda våra kunder väldigt hög kvalité. Med åren blir man vis och av erfarenhet blir man klok. Vi har verkat i denna bransch i över 35 år och byggt upp en kunskap och en produktbas att lita på!