Ny order på Swebo Biotherm.

01.07.2015 12:07

Swebo har tecknat kontrakt på leverans av 1 st Swebo Biotherm med 2 st Swebo SMS förråd i färdig värmecentral. Leveransen går till Wallstanäs Säteri utanför Arlanda och avser en totalentreprenad som utöver värmeanläggningen även omfattar nedläggning av ca 3 km kulvert, avlopp och fiber. Swebo handhar hela projektet från schaktning, pålning, konstruktion till färdigställande och drifttagning.

 

 


Nyheter

Forskning & Utveckling

SWEBO Bioenergy startade produktionen av biobränslepannor (flis) redan i slutet av 70-talet. Sedan dess har det hänt mycket både på energimarknaden och på produktsidan. Läs mer

Miljövänlig energi

Den rådande trenden i världen är att förändra nyttjandet av våra energiresurser. Fossila bränslens användning skall ersättas med förnyelsebara alternativ. Bland dessa återfinns SWEBO Bioenergys lösningar. Läs mer

KVALITETSMÄRKT

Vi på Swebo har som ett
krav att alltid erbjuda våra kunder väldigt hög kvalité. Med åren blir man vis och av erfarenhet blir man klok. Vi har verkat i denna bransch i över 35 år och byggt upp en kunskap och en produktbas att lita på!