SWEBO BIOENERGY GOES "ONE BIG THING"

16.10.2008 08:05

SWEBO Bioenergy har blivit upptagen på den amerikanska ambassadören Michael M. Woods cleantech-lista "One Big Thing".

Vi kan stolt presentera att SWEBO Bioenergy under september månad blivit antagna på den amerikanska regeringens lista över Clean Tech bolag som är intressanta för den amerikanska marknaden.

Syftet med denna lista är att presentera de bästa entreprenörerna till amerikanska investerare av miljövänlig energiteknik.

Läs mer på www.usemb.se/Environment/A%20list.pdf sid 46.


Nyheter

Forskning & Utveckling

SWEBO Bioenergy startade produktionen av biobränslepannor (flis) redan i slutet av 70-talet. Sedan dess har det hänt mycket både på energimarknaden och på produktsidan. Läs mer

Miljövänlig energi

Den rådande trenden i världen är att förändra nyttjandet av våra energiresurser. Fossila bränslens användning skall ersättas med förnyelsebara alternativ. Bland dessa återfinns SWEBO Bioenergys lösningar. Läs mer

KVALITETSMÄRKT

Vi på Swebo har som ett
krav att alltid erbjuda våra kunder väldigt hög kvalité. Med åren blir man vis och av erfarenhet blir man klok. Vi har verkat i denna bransch i över 35 år och byggt upp en kunskap och en produktbas att lita på!