SWEBO DISTRIBUTÖR FÖR ÖSTERRIKISKA GILLES

10.01.2011 17:39

Gilles pannor och brännare för pellets och flis.Nya SWEBO Bioenergy AB har skrivit på som distributör för Österrikiska GILLES värmepannor för flis och pellets. I och med detta breddar vi vårt sortiment ytterligare för att möta krav från marknaden på färdiga "units" där allt är helt automatiskt.


Nyheter

Forskning & Utveckling

SWEBO Bioenergy startade produktionen av biobränslepannor (flis) redan i slutet av 70-talet. Sedan dess har det hänt mycket både på energimarknaden och på produktsidan. Läs mer

Miljövänlig energi

Den rådande trenden i världen är att förändra nyttjandet av våra energiresurser. Fossila bränslens användning skall ersättas med förnyelsebara alternativ. Bland dessa återfinns SWEBO Bioenergys lösningar. Läs mer

KVALITETSMÄRKT

Vi på Swebo har som ett
krav att alltid erbjuda våra kunder väldigt hög kvalité. Med åren blir man vis och av erfarenhet blir man klok. Vi har verkat i denna bransch i över 35 år och byggt upp en kunskap och en produktbas att lita på!