SWEBO BIOTHERM GEN III, 700 KW DRIFTSATT I NORGE

26.04.2011 17:49

Nya SWEBO Bioenergy AB har levererat och driftsatt den första anläggningen åt Bergen Travpark som är den första anläggningen levererad åt en av Norsk Rikstotos travanläggningar


SWEBO BioTherm Gen III på plats i Norge.


Nyheter

Forskning & Utveckling

SWEBO Bioenergy startade produktionen av biobränslepannor (flis) redan i slutet av 70-talet. Sedan dess har det hänt mycket både på energimarknaden och på produktsidan. Läs mer

Miljövänlig energi

Den rådande trenden i världen är att förändra nyttjandet av våra energiresurser. Fossila bränslens användning skall ersättas med förnyelsebara alternativ. Bland dessa återfinns SWEBO Bioenergys lösningar. Läs mer

KVALITETSMÄRKT

Vi på Swebo har som ett
krav att alltid erbjuda våra kunder väldigt hög kvalité. Med åren blir man vis och av erfarenhet blir man klok. Vi har verkat i denna bransch i över 35 år och byggt upp en kunskap och en produktbas att lita på!