NY GEN 3 BIOTHERM LEVERERAD OCH STARTAD I NORGE

09.11.2011 15:19

Försäljningen av Nya generation 3 Biotherm har ökat markant under 2011 där ytterligare en anläggning på 200 kW är i drift i södra Norge. Utbildning och idrifttagning skedde V 36 och anläggning eldas med kycklinggödsel. Anläggningen är det första leveransen till en kycklingproducent.

Den årliga besparingen blir stor. Trots en stor investering räknar kunden med att den totala investeringen inkl viss konvertering, ska vara betald på ca 6 år.

Som alla industriella anläggningar från Swebo så bevakas och regleras anläggningen via internet.

 

1. Första påfyllningen av förrådet. 2. Provkörning och torkeldning gjordes med flis. 3. Brännkammaren Biotherm.

 


Nyheter

Forskning & Utveckling

SWEBO Bioenergy startade produktionen av biobränslepannor (flis) redan i slutet av 70-talet. Sedan dess har det hänt mycket både på energimarknaden och på produktsidan. Läs mer

Miljövänlig energi

Den rådande trenden i världen är att förändra nyttjandet av våra energiresurser. Fossila bränslens användning skall ersättas med förnyelsebara alternativ. Bland dessa återfinns SWEBO Bioenergys lösningar. Läs mer

KVALITETSMÄRKT

Vi på Swebo har som ett
krav att alltid erbjuda våra kunder väldigt hög kvalité. Med åren blir man vis och av erfarenhet blir man klok. Vi har verkat i denna bransch i över 35 år och byggt upp en kunskap och en produktbas att lita på!