LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET

På vår utvecklingsavdelning i Boden, Norrbotten, genomför vi pågående forskningsprojekt med fokus på innovation och förbättrad effektivitet för att säkerställa optimerad produktion av bioenergi. Projekten drivs ofta i samarbete med Luleå Tekniska Universitet eller spetsföretag med koppling till universitetet.Akademiskt samarbete innebär att vi alltid kommer att ha högkvalitativ dokumentation och utmärkta anläggningar för testning och simulering.

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET - AVDELNINGEN FÖR ENERGITEKNIK
Avdelningen för energiteknik vid Luleå Tekniska Universitet bedriver forskning inom områdena termokemisk omvandling av biomassa samt processintegration/systemanalys. Inom området termokemisk omvandling är forskningen inriktad mot produktion av drivmedel, el och värme genom förbränning och förgasning av biomassa. Inom området processintegration/systemanalys studeras hur processintegration av olika delkomponenter/-processer och energisystemaspekter kan minska såväl energiåtgången som miljöbelastningen i framförallt energiintensiv industri. Forskningen bedrivs ofta i samarbete med företag, industrier samt nationella och internationella forskningsinstitut och universitet.

Läs mer om Luleå tekniska universitet på www.ltu.se

Logo  Luleå Tekniska Universitet.

Nyheter

Forskning & Utveckling

SWEBO Bioenergy startade produktionen av biobränslepannor (flis) redan i slutet av 70-talet. Sedan dess har det hänt mycket både på energimarknaden och på produktsidan. Läs mer

Miljövänlig energi

Den rådande trenden i världen är att förändra nyttjandet av våra energiresurser. Fossila bränslens användning skall ersättas med förnyelsebara alternativ. Bland dessa återfinns SWEBO Bioenergys lösningar. Läs mer

KVALITETSMÄRKT

Vi på Swebo har som ett
krav att alltid erbjuda våra kunder väldigt hög kvalité. Med åren blir man vis och av erfarenhet blir man klok. Vi har verkat i denna bransch i över 35 år och byggt upp en kunskap och en produktbas att lita på!