Partners

ETC - ENERGITEKNISKT CENTRUM I PITEÅ
ETC är ett forsknings- och utvecklingscentrum kring hållbara energisystem med fokus på förnyelsebara energikällor i Norrbotten. På ETC samlas en unik blandning av avancerade mätinstrument, beräkningsmjukvara och personal med hög kompetens. Tillsammans med offentliga aktörer, akademiska institutioner och företag genomför vi både grundläggande och tillämpade forskningsprojekt. Vi utför också industriuppdrag inom våra kompetensområden. Våra kompetensområden är:

1. Experimentell förbrännings- och förgasningsteknik samt bioraffinaderiteknik
2. CFD-modellering (strömnings- och förbränningsberäkningar)
3. Processimulering
4. Effektivisering av energianvändning
5. Mätteknik
6. Askrelaterade frågor

För mer information www.etcpitea.se

Logo Energitekniskt Centrum i Piteå

Nyheter

Forskning & Utveckling

SWEBO Bioenergy startade produktionen av biobränslepannor (flis) redan i slutet av 70-talet. Sedan dess har det hänt mycket både på energimarknaden och på produktsidan. Läs mer

Miljövänlig energi

Den rådande trenden i världen är att förändra nyttjandet av våra energiresurser. Fossila bränslens användning skall ersättas med förnyelsebara alternativ. Bland dessa återfinns SWEBO Bioenergys lösningar. Läs mer

KVALITETSMÄRKT

Vi på Swebo har som ett
krav att alltid erbjuda våra kunder väldigt hög kvalité. Med åren blir man vis och av erfarenhet blir man klok. Vi har verkat i denna bransch i över 35 år och byggt upp en kunskap och en produktbas att lita på!