Styrsystem

Styrsystemen FBS som finns i ett flertal variationer övervakar och styr hela förbränningsprocessen efter det reella behovet genom ett stort antal givare och sensorer. Övervakning, styrning och felrapportering kan ske över Internet eller via driftsskåp, vilket ger naturliga fördelar jämfört med manuell övervakning och styrning. Det ger dessutom ett enkelt förfarande vid eventuella frågeställningar då supportpersonal kan följa, guida och styra anläggningen simultant med driftspersonalen. Detta ger en bekymmersfri hantering även vid eventuell driftstörning.

Nyheter

Forskning & Utveckling

SWEBO Bioenergy startade produktionen av biobränslepannor (flis) redan i slutet av 70-talet. Sedan dess har det hänt mycket både på energimarknaden och på produktsidan. Läs mer

Miljövänlig energi

Den rådande trenden i världen är att förändra nyttjandet av våra energiresurser. Fossila bränslens användning skall ersättas med förnyelsebara alternativ. Bland dessa återfinns SWEBO Bioenergys lösningar. Läs mer

KVALITETSMÄRKT

Vi på Swebo har som ett
krav att alltid erbjuda våra kunder väldigt hög kvalité. Med åren blir man vis och av erfarenhet blir man klok. Vi har verkat i denna bransch i över 35 år och byggt upp en kunskap och en produktbas att lita på!