Integritetspolicy Swebo Bioenergy

Denna policy uppdaterades senast 2018-05-23.

Swebo Bioenergy är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på denna webbplats.

Så behandlas personuppgifter som insamlats via swebo.com

Vilka personuppgifter som vi samlar

Vi tar emot personuppgifter via i huvudsak mail och i samband vid beställning av nyhetsbrev. Namn, telefonnummer, mailadress och adress är personuppgifter som du kan bli ombedd att lämna. Insamlande av cookies bedrivs på webbsidan. Läs mer på: http://swebo.com/index.php?id=167

Vad använder vi dina personuppgifter till?

De uppgifter du lämnar till oss används i huvudsak för att kunna besvara frågor och förfrågningar från dig, för att möjliggöra kundservice och  support.

Personuppgifter kan användas till att identifiera dig eller din beställning, leverera vara, hantera returer, uppfylla garantier och för att kunna kontakta dig vid eventuella problem med leverans.

Uppgifter används också i liten utsträckning till att möjliggöra administration av tävlingar, enkäter eller andra typer av undersökningar.

Uppgifter kan också användas för att förbättra vår webbsida och möjliggöra en mer positiv, personifierad och anpassad upplevelse. Samt att möjliggöra riktad information och/eller erbjudanden via exempelvis nyhetsbrev.

Lämnar vi ut din information till utomstående parter?

Swebo Bioenergy överlämnar, byter eller säljer inte din information till utomstående parter som insamlats via swebo.com om det inte är nödvändigt för den specifika åtgärden som du efterfrågar. Betrodda tredje parter som hjälper till att driva vår webbsida har tillgång till vissa personuppgifter och har också undertecknat avtal med oss om hur era personuppgifter skall skyddas. Personuppgifter kan överlämnas till transportbolag för att kunna överlämna efterfrågat vara till dig och till betalpartner för att hantera köp.

Om vi anser det nödvändigt att vi lämnar ut dina personuppgifter för att följa lagen så kan vi lämna ut personlig information till myndigheter, såsom Polisen eller Skatteverket.

Hur vi skyddar din information

För att upprätthålla säkerheten genomförs en rad säkerhetsåtgärder när du lämnar personlig information via webbplatsen. Särskilda rutiner finns på plats för hantering av detta.

De uppgifter du lämnar till oss sparas under den tid som anses lämpligt för den specifika åtgärden och utifrån gällande lagar och regler såson bokföringslagen. Utgångspunkten i allt arbete rörande personuppgifter är borttagande av personlig information så snart informationen inte är nödvändig för att utföra det efterfrågade uppdraget. Personuppgifter som vi behandlar i syfte att fullgöra avtal och rättsliga förpliktelser gentemot dig, såsom att uppfylla garanti-, reklamations- eller ångerrättsåtaganden, behandlas under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera kundförhållandet och fullgöra våra åtaganden och rättsliga åtaganden gentemot dig.

Du har alltid rätt att begära ändring eller radering av dina uppgifter. Kontakta vårt personuppgiftsombud Magnus Jansson på magnus.jansson(at)swebo.com för att göra en begäran.

Nyheter

Forskning & Utveckling

SWEBO Bioenergy startade produktionen av biobränslepannor (flis) redan i slutet av 70-talet. Sedan dess har det hänt mycket både på energimarknaden och på produktsidan. Läs mer

Miljövänlig energi

Den rådande trenden i världen är att förändra nyttjandet av våra energiresurser. Fossila bränslens användning skall ersättas med förnyelsebara alternativ. Bland dessa återfinns SWEBO Bioenergys lösningar. Läs mer

KVALITETSMÄRKT

Vi på Swebo har som ett
krav att alltid erbjuda våra kunder väldigt hög kvalité. Med åren blir man vis och av erfarenhet blir man klok. Vi har verkat i denna bransch i över 35 år och byggt upp en kunskap och en produktbas att lita på!